πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα αν το gaydar μου δούλευε επαρκώς...