Λατινικά.


- Αυτό το Αι ειδοί του Μαρτίου ξέρεις τι είναι γιατί δεν έχω πάρει πτυχίο ακόμα και δεν τα ξέρω αυτά.
- Σημαίνει κάτι που είπε ο Καίσαρας στον Βρούτο αλλά στα λατινικά.
- Πριν του πει αυτό με το τέκνο;
- Ναι, του είπε αυτό.
- Α, αι ειδοί του Μαρτίου κι εσύ τέκνον Βρούτε;
- Ναι.
- Και τι σημαίνει;
- Μαρτιάτικα σου' ρθε κι εσένα τώρα παιδί μου Βρούτε.
- Now it makes sense.