Διάλογος 14.


- Πήγε με το ΚΤΕΛ στις Σέρρες και κόλλησε φαρυγγίτιδα.
- Υπεραστικά εύχομαι.