Διάλογος 9: Κβγδ.


- Έβγαλε βιβλίο ο Κωνσταντίνος Βήτα.
- Ναι, αλλά έχει μόνο στίχους μέσα.
- Ο Κωνσταντίνος Βήτα γράφει στίχους;
- Ναι.
- Ο Κωνσταντίνος Βήτα;
- Ναι.
- Γράφει στίχους;
- Ναι.
- Ο Κωνσταντίνος Βήτα γράφει στίχους;
- Ναι ο Κωνσταντίνος Βήτα.
- Ο Κωνσταντίνος Βήτα;
- Ναι.
- Ο Κωνσταντίνος Βήτα.
- Ναι. Ο Κωνσταντίνος Βήτα.
- Αχ. Τόση ώρα νόμιζα ο Κωνσταντίνος Ρήγος.