Βαρέθηκα πραγματικά

Βαρέθηκα να είμαι Άνεργη....

και παρόλο που δεν ζω
κάτω από την γέφυρα

εγώ νιώθω άστεγη.

Επειδή κουράστηκα
να είμαι Άνεργη

δεν σημαίνει ότι

μπορείς να με
εκμεταλλευθείς.

Ούτε επειδή
έχεις δουλειά

είσαι λιγότερο Looser

από κάποιον άνεργο.