Μόλις τελείωσα την ανα-ανάγνωση του never let me go

Κάτι που κράτησα από την σελίδα 243

'I can see,' Miss Emily said, 'that it might look as though you were simply pawns in a game. It can certainly be looked at like that. But think of it. You were lucky pawns. There was a certain climate and now it's gone. You have to accept that sometimes that's how things happen in this world. People's opinions, their feelings, they go one way, then the other. It just so happens you grew up at a certain point in this process.'

'It might be just some trend that came and went,' I said. 'But for us, it's our life.'

'Yes, that's true. But think of it. You were better off than many who came before you....'

____

Απλά, τακτοποιημένα και λακωνικά ο Ισιγκούρο βάζει της χαρακτήρα του να αρθρώσει ένα αιώνιο επιχείρημα συντήρησης και εκμαίευσης σκύψιμου του κεφαλιού. Γιατί όπως είπε και ο Ennis del Mar: "If you can't fix it, you gotta stand it". E?