Τοποθέτηση προϊόντων.Statue embedded marketing. Και τα αγάλματα έχουν ανάγκες.